FORMULARE A.P.D.PCap 1. Inscriere


1.1. Acte necesare inscrierii

1. Dosar care cuprinde experienta firmei :
        - copie dupa Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului;
        - dotari, personal de specialitate, lucrari executate, etc.

2. Cerere de inscriere pentru persoane juridice, conform formularului anexat.

3. Cerere de inscriere pentru persoane fizice, conform formularului anexat (minim 2 persoane), insotita de CV-ul fiecaruia.

4. Taxa de inscriere :
        - 1.000 RON pentru persoana juridica;
        - 6 RON pentru persoana fizica.

Cotizatia anuala este :
        - 2.000 RON pentru persoanele juridice;
        - 2 RON pentru persoanele fizice.


1.2. Cerere de inscriere - persoane juridice

Unitatea __________________________________________ cu sediul in _____________________________________________ , judetul _______________ telefon ___________________, dorim sa ne inscriem si sa participam la viata si activitatea Asociatiei Profesionale de Drumuri si Poduri din Romania - Filiala Brasov cu sediul in Brasov str. Barbu Delavrancea nr. 14 telefon / fax 0268 / 322526 .

Taxa de inscriere in valoare de 1.000 lei Ron s-a remis cu OP / chitanta nr. ________________ din data de _____________________ in contul A.P.D.P.- Filiala Brasov , nr RO34CECEBV0137RON0141955 deschis la Filiala CEC Brasov .

         Data   ___ - ___ - _____                   Semnatura ________________


1.3. Cerere de inscriere - persoane fizice

Subsemnatul __________________________________________ , domiciliat in _____________________________________________________________________ , posesor al B.I. seria _____ , numarul __________ , angajat al _____________________________ in functia de ___________________________ , prin prezenta solicit inscrierea in Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri - Filiala Brasov .

         Data   ___ - ___ - _____                   Semnatura ________________


1.4. Curriculum Vitae

Nume :

Prenume :

Data si Locul Nasterii :

Parinti :

Studii :

Ocupatia :

Experienta :

Limbi Straine Studiate :

Telefon :

Starea Civila :

         Data   ___ - ___ - _____                   Semnatura ________________

Cap 2. Atestare


2.1. Informaţii privind atestarea

Urmare hotărârii Consiliului de Administraţie al A.N.D. (C.N.A.D.N.R.) nr. 14/21 decembrie 1994, orice societate de proiectare, consultanţă sau execuţie de lucrări care doreşte să participe la licitaţii sau execuţie de lucrări pentru A.N.D. (C.N.A.D.N.R.) sau pentru lucrări executate din Fondul special al drumurilor, trebuie sa fie atestată tehnic de către Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România.

Pentru a putea intra în posesia certificatului de atestare tehnică a societăţilor privind lucrările de execuţie, proiectare sau consultanţă de drumuri, poduri şi construcţii aferente, urmează să completaţi toate datele din anexele nr. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c şi 4.

În conformitate cu cap. III art. 6 din statutul A.P.D.P. solicitanţii trebuie să fie membri A.P.D.P.

Taxa de atestare este de: 1.000 lei – pentru proiectare şi consultanţă şi de 2.000 lei – pentru execuţie (la care se adaugă TVA), iar taxa de prelungire valabilitate atestare tehnică este de: 500 lei – pentru proiectare şi consultanţă şi de 1.000 lei – pentru execuţie (la care se adaugă TVA).

Taxa se depune în contul A.P.D.P. Bucureşti deschis la Banc Post – Sucursala Palat CFR nr. RO72BPOS70402774673ROL01sau APDP Transilvania nr.............

Certificatul de atestare este valabil 2 ani.


2.2. Cerere de atestare

Vă înaintăm alăturat dosarul pentru atestare tehnică / prelungire valabilitate atestare tehnică în domeniul: execuţie / proiectare / consultanţă lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente, pentru drumuri _____________________ ( se va preciza categoria de drumuri naţionale sau locale, pentru care se solicită ).

Taxa de atestare în valoare de _______________ lei, s-a achitat cu OP / Chitanţa ___________ în contul A.P.D.P. _______________________________________

Cotizaţia anuală A.P.D.P. s-a achitat în contul filialei _________________ cu OP / Chitanţa __________________ .

Director General
(Semnătura şi ştampila)2.3. Anexele cererii

Anexa 1 Informaţii generale despre solicitant
Anexa 2a Informaţii privind experienţa solicitantului
Anexa 2b Informaţii privind categoriile de lucrări
Anexa 3a Informaţii privind asigurarea cu personal de specialitate
Anexa 3b Curriculum Vitae
Anexa 3c Informaţii privind asigurarea calităţii
Anexa 4 Informaţii privind dotarea cu echipamentele specifice lucrărilor de drumuri, poduri şi construcţii aferente, şi care sunt în stare de funcţionare

Conţinut acestor anexe îl puteţi vizualiza descărcând fişierul DOC sau PDF.

Cuprins
Informatii
Va rugam sa descarcati versiunile DOC sau PDF de mai jos pentru a completa formularele.
Download